Progresívne projektovanie konštrukcií v 3D prostredí s exportom hotovej výrobnej dokumentácie

LK-STEEL obr

Úspora času projektovania:

Exportu modelu k subdodávateľom (architekt, projektant, statik, TZB...)

Automatizácia konštrukčných uzlov

Generovanie (automatizované vykresľovanie) výkresov, výkazov, atď.

Využívanie režimu MULTIUSER - Na jednom modeli pracuje naraz viac
konštruktérov on-line, z rôznych miest

Nulová chybovosť výrobnej dokumentácie

Kontrola kolízií so subdodávateľmi, betónovými základmi, opláštením

Kontrola kolízií modelu

Automatizované číslovanie položiek, dielcov

LK-STEEL obr
LK-STEEL obr

Okamžitý prenos dát do výroby

Rozdelenie modelu do menších subdodávok do výroby, podľa potreby stavby

Export výkresov do DXF formátu – import do výrobného stroja (laserová vypalovačka)

Export výkresov do CNC dát, priamo do programu výr. stroja (obrábacie centrum)

Používame originálny software:

Tekla Structures

Tekla structures Multiuser

Scia Engineer - statika

Tekla viewer - prezentácia

BIM sight - komunikácia so subdodávateľmi

LK-STEEL obr
Tekla structure presentation Scia engineer software presentation Scia design form software presentation
LK-STEEL obr
LK-STEEL obr
LK-STEEL katalog
LK-STEEL katalog
LK-STEEL obr
LK-STEEL obr
LK-STEEL obr

curriculum    vitae

Ing. Lucián Lesnáknarodený:1981

Univerzitné vzdelanie:   TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, ukončené v roku 2004

2010
2008 - 2010
2005 - 2008
2004 - 2005

SZCO (SR) – projektant oceľových konštrukcií
Ruukki s.r.o. (SR) – projektant oceľových konštrukcií a opláštených budov
Steel Engineering s.r.o. (CR, FR ) – projektant oceľových konštrukcií
Silometal Sečovce s. r. o. ( SR ) – konštruktér oceľových konštrukcií

kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.